Regler for Tablut 9x9.

Tablut er vikingebrætspillet hnefatafl fra ca. 400 e.Kr., som det blev spillet i Lapland indtil 1700-1800-tallet.
1.   To spillere deltager. Den ene spiller kongens side med kongen og hans forsvarere (hvid), og den anden spiller angribernes side (sort).
2.   Der spilles på et bræt med 9x9 felter, og brikkerne stilles op som vist:
Startopstilling.
3.   Midterfeltet, kaldet tronen, er et forbudt felt, hvor kun kongen kan stå, men alle brikker kan passere igennem tronen, når feltet er tomt.
    Tronefeltet kan fungere som en fjendtlig brik, når der tages brikker. Tronefeltet er altid fjendtligt mod angriberne, men kun fjendtligt mod forsvarerne, når det er tomt.
4.   Angriberne flytter først, og derefter skiftes man til at flytte.
    Alle brikker kan flytte så langt der er fri bane lodret eller vandret, ligesom et tårn i skak.
En brik flyttes.
5.   Alle brikker undtagen kongen slås, hvis de fanges mellem to fjendtlige brikker, eller mellem en fjendtlig brik og tronen, lodret eller vandret. De to fjendtlige brikker skal enten være på felterne over og under eller på felterne til venstre og til højre for den angrebne brik.
    En brik er kun slået, hvis fælden klapper ved modstanderens træk, og det er derfor tilladt selv at flytte ind mellem to fjendtlige brikker uden at være slået.
    En slået brik fjernes fra brættet og er ikke længere med i spillet.
    Kongen kan være med til at slå brikker.
Brikker slås.

Brikken er ikke slået.
6.   Målet for kongens side er at flytte kongen til et hvilketsomhelst kantfelt. Dermed er kongen undsluppet og hans side vinder.
Kongens side vinder.
7.   Angriberne vinder, hvis de kan fange kongen, før han undslipper. Kongen tages som alle andre brikker, undtagen når han er på tronen eller på et af tronens fire nabofelter.
    Når kongen er på tronen, må angriberne omringe ham på alle fire sider.
    Når han er på et nabofelt til tronen, må angriberne omringe ham på de tre resterende sider, hvor tronen er den fjerde side.
Kongen er taget.
8.   Evig trækgentagelse er forbudt. I ethvert tilfælde af evig gentagelse har hvid tabt.
9.   Hvis en spiller ikke kan flytte, taber han spillet.

Prøv spillet på aagenielsen.dk