Regler for Same-Tablut 9x9.

1.   To spillere deltager. Den ene spiller kongens side med kongen og hans forsvarere, og den anden spiller angribernes side. Der er otte forsvarer og seksten angribere.


2.   Der spilles på et bræt med 9×9 felter, og brikkerne stilles op som vist:
Startopstilling.


3.   Midterfeltet, kaldet tronen, er et forbudt felt, dvs. at kun kongen kan stå på det. Kongen kan vende tilbage til tronen, og alle brikker kan passere igennem tronen, når feltet er tomt.
    Tronefeltet er fjendtligt, dvs. at det kan fungere som en fjendtlig brik, når der tages brikker. Tronefeltet er altid fjendtligt mod angriberne, men det er kun fjendtligt mod forsvarerne, når feltet er tomt.


4.   Angriberne flytter først, og derefter skiftes man til at flytte.
    Alle brikker kan flytte så langt der er fri bane lodret eller vandret, ligesom et tårn i skak.
En brik flyttes.


5.   Alle brikker undtagen kongen slås, hvis de fanges mellem to fjendtlige brikker, eller mellem en fjendtlig brik og tronen, lodret eller vandret. De to fjendtlige brikker skal enten være på felterne over og under eller på felterne til venstre og til højre for den angrebne brik.
    En brik er kun slået, hvis fælden klapper ved modstanderens træk, og det er derfor tilladt selv at flytte ind mellem to fjendtlige brikker uden at være slået.
    En slået brik fjernes fra brættet og er ikke længere med i spillet.
    Kongen kan være med til at slå brikker.
Brikker slås.

Brikken er ikke slået.


6.   Målet for kongens side er at flytte kongen til et hvilketsomhelst kantfelt. Dermed er kongen undsluppet og hans side vinder.
Kongens side vinder.


7a.   Angriberne vinder, hvis de kan fange kongen, før han undslipper. Kongen tages som alle andre brikker, undtagen når han er på tronen eller på et af tronens fire nabofelter.
    Når kongen er på tronen, må angriberne omringe ham på alle fire sider.
    Når han er på et nabofelt til tronen, må angriberne omringe ham på de tre resterende sider, hvor tronen er den fjerde side.
Kongen er taget.


7b.   Hvis angriberne omringer kongen og ALLE tilbageværende forsvarer, vinder de, da de har forhindret kongen i at undslippe.
Angriberne vinder ved at omringe alle forsvarere.


8.   Evig trækgentagelse er forbudt. En spiller, som er årsag til evig trækgentagelse ("den truende spiller"), må finde et alternativt træk for at bryde gentagelsen, ellers taber han spillet.
    "Den truende spiller" er den spiller, som vedholdende flytter en brik frem og tilbage for at finde en åben vej videre. Den anden spiller flytter vedholdende sin brik hen foran den angribende brik for at blokere for den åbne vej, og sådan kunne det fortsætte til evig tid.
    Hvis den samme brætstilling gentages for tredje gang, taber "den truende spiller" spillet.


9.   Hvis en spiller ikke kan flytte, taber han spillet.


Same-brætspillet tablut er en version af vikingebrætspillet hnefatafl. Tablut blev spillet i Lapland indtil 1700-1800-tallet. På en ekspedition i Lapland i 1732 så den svenske botaniker Carl von Linné samer spille tablut, og han noterede reglerne ned i sin dagbog. Takket være denne dagbog kendes reglerne for tablut i dag, og dermed også reglerne for hnefatafl.

Prøv spillet på aagenielsen.dk


Opdateret 14.12.2017
Copyright © 1998-2018 Aage Nielsen, All Rights Reserved;