Regler for Søslags-tafl 9x9.

1.   To spillere deltager. Den ene spiller kongens side med kongen og hans forsvarere, og den anden spiller angribernes side. Der er otte forsvarer og seksten angribere.


2.   Der spilles på et bræt med 9×9 felter, og brikkerne stilles op som vist:
Startopstilling.


3.   Angriberne flytter først, og derefter skiftes man til at flytte.
    Alle brikker kan flytte så langt der er fri bane lodret eller vandret, ligesom et tårn i skak.
En brik flyttes.


4.   Alle brikker undtagen kongen slås, hvis de fanges mellem to fjendtlige brikker lodret eller vandret. De to fjendtlige brikker skal enten være på felterne over og under eller på felterne til venstre og til højre for den angrebne brik.
    En brik er kun slået, hvis fælden klapper ved modstanderens træk, og det er derfor tilladt selv at flytte ind mellem to fjendtlige brikker uden at være slået.
    En slået brik fjernes fra brættet og er ikke længere med i spillet.
    Kongen kan ikke være med til at slå brikker.
Brikker slås.

Brikken er ikke slået.


5.   Målet for kongens side er at flytte kongen til et hvilketsomhelst kantfelt. Dermed er kongen undsluppet og hans side vinder.
Kongens side vinder.


6a.   Angriberne vinder, hvis de kan fange kongen, før han undslipper. Kongen tages ved at omringe ham på alle fire sider.
Kongen er taget.


6b.   Hvis angriberne omringer kongen og ALLE tilbageværende forsvarer, vinder de, da de har forhindret kongen i at undslippe.
Angriberne vinder ved at omringe alle forsvarere.


7.   Evig trækgentagelse er forbudt. En spiller, som er årsag til evig trækgentagelse ("den truende spiller"), må finde et alternativt træk for at bryde gentagelsen, ellers taber han spillet.
    "Den truende spiller" er den spiller, som vedholdende flytter en brik frem og tilbage for at finde en åben vej videre. Den anden spiller flytter vedholdende sin brik hen foran den angribende brik for at blokere for den åbne vej, og sådan kunne det fortsætte til evig tid.
    Hvis den samme brætstilling gentages for tredje gang, taber "den truende spiller" spillet.


8.   Hvis en spiller ikke kan flytte, taber han spillet.


Søslags-taflspillet blev foreslået af Adam Bartley, Norge, september 2011. 2012 blev spillet præsenteret på udstillingen "Vikinger i Krig" på Midgard Historisk Senter, Borre, Norge.
Brikkerne til søslags-tafl i online-spillet er tegnet af Aage Nielsen, Danmark.

Prøv spillet på aagenielsen.dk


Opdateret 16.2.2018
Copyright © 1998-2018 Aage Nielsen, All Rights Reserved;